26 September, 2008

Schimbarea apelor - încheiere


Sensul unei povestiri este în mintea celui ce o citeşte. Vorbeam data trecută de intelectualul prins în vâltoarea luptei ideologice şi a nebuniei sociale. Dar poate că adevăratul înţelept nu este acela care luptă, care opune rezistenţă, ci cel care pricepe că realitatea este o iluzie. Cel care înţelege că are toate atribuţiile demiurgice necesare pentru a controla lumea. La urma urmelor, ceea ce percepţia ne înfăţişează ca fiind realitatea este doar rezultatul procesării - subiective, parţiale, arbitrare - a unor stimului externi. Şi atunci - adaptabilitatea devine nelimitată, pentru că normalitatea nu există. E un joc - iar cea mai frumoasă jucărie din lume este cubul de lemn, nu prin însuşirile sale fizice, ci prin posibilităţile pe care le dă imaginaţiei.
Apa cea nouă este apa mântuirii, iar omul care şi-a făcut rezerve din apa veche este adevăratul nebun, cel care refuză să vadă nuanţele, refuză eterna schimbare sinonimă cu viaţa.

No comments: