15 March, 2012

Prâslea cel voinic şi merele de aur
...şi pasărea măiastră şi lupul cenuşiu... work in progress, vom vedea ce se întâmplă mai departe.